Đang tải... Vui lòng chờ...

Cách chọn hướng mở cửa

 

Nhằm mục đích giúp khách hàng xác định được hướng mở cửa để việc đục lỗ khóa chính xác, phục vụ cho việc lắp đặt dễ dàng và thẩm mỹ, DOOR TO DOOR gửi đến quý khách hàng 4 cách chọn hướng mở cửa với hình minh họa dưới đây:

                                                       

                                                 

Hướng H1 (Đẩy trái): Khi nhìn từ bên ngoài vào; Vị trí bản lề nằm bên trái, ổ khóa nằm bên phải, hướng mở cửa đầy vào

Hướng H2 (Đẩy phải): Khi nhìn từ ngoài vào: Vị trí bản lề nằm bên phải, ổ khóa nằm bên trái, hưởng mở cửa đẩy vào

Hướng H3 (Kéo trái):  Khi nhìn từ ngoài vào: Vị trí bản lề nằm bên trái, ổ khóa nằm bên phải, hưởng mở cửa kéo ra

Hướng H4 (Kéo phải):  Khi nhìn từ ngoài vào: Vị trí bản lề nằm bên phải, ổ khóa nằm bên trái, hưởng mở cửa kéo ra